บริการดอกไม้งานศพนกยูงสีขาว ดอกไม้หน้าศพสีขาวพร้อมนกยูง ดอกไม้หน้าหีบสีขาวแบบนกยูง ดอกไม้งานพิธีศพสีขาวประดับนกยูง ดอกไม้หน้าเมรุ สวยหรู อลังการ แบบที่ 17